Fundacja

Fundacja im. Stanisława Borowca oraz Zdzisława Ostrowskiego mająca na celu wspomaganie wykształcania młodych kadr na rzecz RP